Category / Nhật ký E-studio

    Loading posts...
  • Summer Vacation 2023

    Mỗi năm ít nhất một lần, Elemental lại xin được dành một chút thời gian để tái tạo niềm cảm hứng, để ngồi lại với nhau chia sẻ những câu chuyện, những điều mà có lẽ ít được nói ra. Những cá nhân ưu tú rồi sẽ lại hiểu nhau và trở thành một tập…