Liên hệ:

Elemental Design

Hanoi: Studio 3809 FLC TwinTower
No 265, Cầu Giấy, Hà Nội

+84 933886618

HoChiMinh: Floor 5, Alpha Tower
No 41, D7, An Khánh, Dist 2, HoChiMinh

+84 933886618

 

Tiếp cận dự án
work@elemental.com.vn

Sản phẩm bán lẻ
retail@elemental.com.vn

Thông tin tuyển dụng
careers@elemental.com.vn