THE SLOW BOX

Như trong Elle có đề cập về vấn đề fast design-fast food-fast living, để bắt kịp với sự phát triển chóng mặt của các đô thị thì công nghệ xây dựng thiết kế ngày một được chuẩn hoá, nội thất sản xuất hàng loạt được lắp vô cùng tiện lợi và nhanh chóng. Nhưng cũng vì cơn bão này cũng tạo nên một môi trường sống rập khuôn, đồng nhất về quy cách nhưng lại thiếu hụt đi tính độc đáo đến từ tinh thần mỗi cá nhân…

Chúng tôi luôn hiểu rõ điều này, luôn mong muốn tái kết nối sự hiện diện của con người trong từng khoảnh khắc, để nhà thực sự là một nơi che chở, tiếp truyền cho được cảm hứng và động lực tiến lên mỗi ngày. Một căn nhà đẹp sẽ chẳng là gì ngoài một thứ trưng bày nếu ta chẳng có đu thời gian và trải nghiệm để tận hưởng nó.

The Slowbox

  • Project: Celadon Altana, Tân Phú, Hồ Chí Minh
  • Area: 117 m2 | 3 Bedroom
  • Style: Midcentury
  • Design: Elemental