Elemental Gala Dinning

We are Elemental !


ELEMENTAL – MỘT TẬP THỂ ƯU TÚ
Nhìn lại một năm 2022 đầy những thay đổi, thử thách và thành công, chúng ta vẫn luôn hiểu rằng, muốn đi xa luôn phải đi cùng nhau.
Elemental là một đơn vị thiết kế trẻ, chúng tôi luôn hiểu rằng con người là tài sản quý giá nhất, chỉ khi làm việc với tâm thế an nhiên, các kiến trúc sư mới làm ra được những sản phẩm có thể rung động người khác.
Việc trồng một cái cây nhìn vậy nhưng không hề đơn giản, phải tìm hiểu về nó, môi trường ưa thích, thay đất hàng năm để rồi khi nhìn nó ra lá, ra hoa mới có thể yên tâm rằng mình đã lựa chọn đúng. Thế nên, con người cũng vậy, để đánh giá năng lực của mỗi nhân sự thì cần đặt họ vào đúng những thước đo, phát triển được thế mạnh, sở trường của họ mới được. Sự lắng nghe luôn là điều cần thiết và được yêu cầu, vì chúng ta luôn mong muốn có thể đồng hành với nhau trên những con đường dài.
Gala Dinning 2022 with Elemental Keypersons