JD Giám Sát

  • MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tiếp nhận dự án, hoàn tất thủ tục tiến hành thi công từ giai đoạn thiết kế đến thực địa

Giám sát, điều phối tiến độ và chất lượng công trình, xử lý khúc mắc trong quá trình thi công

Hệ thống lại dự án, quản lý đầu mối thầu phụ, lên bảng nghiệm thu khối lượng

Phối hợp các bộ tiến hành thi công, tư vấn khách hàng, hỗ trợ nghiệm thu dự án

* Xây dựng thêm về cơ sở thiết kế, truyền cảm hứng cho các thành viên

  • QUYỀN LỢI

Lương cứng: 9.000.0000 ~ 12.000.0000

Hưởng lợi nhuận: 1% Dự án Thi công, 3% Chủ trì dự án (dành cho chủ trì)

Đánh giá lại năng lực và điều chỉnh mức thu nhập 12 tháng / lần

Hỗ trợ phí gửi xe, khảo sát ngoài giờ làm việc, đăng ký Overtime trong giai đoạn cao điểm

Tham gia Bảo hiểm Xã Hội cho người Lao động

  • YÊU CẦU CHUNG

Thử việc 2 tháng, tháng đầu tiền 80% lương đề xuất, tháng thứ 2: 100% lương

Thời gian làm việc: Tuỳ thuộc giờ làm việc và tiến độ công việc của Ban Quản Lý nơi dự án diễn ra

Tuân thủ theo nội quy chung, quy định chung của công ty

Share your thoughts